Brief form

  Thông tin sản phẩm

  Tên sản phẩm/dịch vụ đang cung cấp là gì? (Tên nhãn hàng)

  Mô tả chi tiết về nghành nghề

  Mô tả chi tiết về sản phẩm/dịch vụ

  Đặc điểm khác biệt của sản phẩm/dịch vụ

  Thông tin về khách hàng sử dụng sản phẩm

  Khách hàng chính sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bạn

  Giới tính:

  Độ tuổi: -

  Nghề nghiệp:

  Trình độ:

  Mối quan tâm của khách hàng trực tiếp sử dụng và chọn lựa sản phẩm/dịch vụ của bạn

  Thông tin về công ty

  Tên công ty cung cấp sản phẩm/dịch vụ

  Công ty hoạt động trong lĩnh vực

  Thị trường kinh doanh của công ty:

  Thông tin về đối thủ cạnh tranh

  Liệt kê các đối thủ cạnh tranh của dòng sản phẩm này

  Ưu và nhược điểm của đối thủ

  Điểm giống và khác nhau giữa sản phẩm của bạn so với đối thủ

  Sức mạnh và lợi thế của bạn so với đối thủ

  Thông tin dự án

  Thông tin chi tiết về dự án cần báo giá dể triển khai.

  Yêu cầu chức năng

  Tên website chính thức (tên miền)

  Địa chỉ kinh doanh trên website

  Số điện thoai - Fax

  Địa chỉ Email

  Màu sắc chủ đạo của dự án

  Dự án mẫu bạn cảm thấy thích

  Yêu cầu thiết kế

  Sitemaps (cấu trúc website mong muốn)

  Các chức năng yêu cầu

  Chức năng đặc biệt (nếu có)

  Yêu cầu khác

  Ngôn ngữ chính website

  Link mạng xã hội

  File logo gốc:

  Bộ nhận diện thương hiệu:

  Hình ảnh sản phẩm/dịch vụ:

  Thông tin sản phẩm: