Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần W2W

Báo cáo cổ đông

03-06-2019

Họp cổ đông đầu tiên

Tải xuống

Giá trị
Vốn hóa thị trường


Công ty Cổ phần W2W - W2W JSC.

Ngành: Lập trình máy vi tính / dịch vụ công nghệ thông tin / Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan / Quảng cáo

Cùng nhau

Sức mạnh của niềm tin vào ngày mai tươi sáng đã giúp chúng ta vượt qua nhiều trở ngại chông gai. Sức mạnh của việc hội tụ tài năng đã giúp chúng ta tiến những bước tiến dài trên các lĩnh vực mà chúng ta cạnh tranh. Cùng nhau, chúng ta hội tụ khát vọng và tài năng Việt Nam để tạo nên một sức mạnh kinh doanh thần kỳ. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng nên một tương lai ấm no hạnh phúc cho mọi người.